تیم ملی واترپلوی ایران به مصاف عربستان می‌رود

تیم ملی واترپلوی ایران به مصاف عربستان می‌رود
تیم ملی واترپلوی کشورمان در چارچوب رقابت‌های قهرمانی آسیا برابر تیم ملی واترپلوی عربستان صف آرایی می کند.

تیم ملی واترپلوی ایران به مصاف عربستان می‌رود

تیم ملی واترپلوی کشورمان در چارچوب رقابت‌های قهرمانی آسیا برابر تیم ملی واترپلوی عربستان صف آرایی می کند.
تیم ملی واترپلوی ایران به مصاف عربستان می‌رود

نصب بیتالک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author