تیم ملی شیرجه ایران تاریخ ساز شد

تیم ملی شیرجه ایران تاریخ ساز شد
تیم ملی شیرجه برای نخستین بار توانست در مسابقات قهرمانی آسیا با کسب مقام سومی تاریخ ساز شود.

تیم ملی شیرجه ایران تاریخ ساز شد

تیم ملی شیرجه برای نخستین بار توانست در مسابقات قهرمانی آسیا با کسب مقام سومی تاریخ ساز شود.
تیم ملی شیرجه ایران تاریخ ساز شد

دانلود مستقیم تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author