تیم ملی حریفش را در یک بازی تمرینی 4 تایی کرد

تیم ملی حریفش را در یک بازی تمرینی 4 تایی کرد
سایت فدراسیون فوتبال نوشت؛تیم ملی در دومین دیدار تمرینی و تدارکاتی خود به پیروزی رسید.

تیم ملی حریفش را در یک بازی تمرینی 4 تایی کرد

سایت فدراسیون فوتبال نوشت؛تیم ملی در دومین دیدار تمرینی و تدارکاتی خود به پیروزی رسید.
تیم ملی حریفش را در یک بازی تمرینی 4 تایی کرد

شهرداری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author