تیم ملی اسنوکر ایران قهرمان آسیا شد

تیم ملی اسنوکر ایران قهرمان آسیا شد
تیم اسنوکر ایران با برتری برابر هند بر سکوی نخست مسابقات اسنوکر قهرمانی آسیا ایستاد.

تیم ملی اسنوکر ایران قهرمان آسیا شد

تیم اسنوکر ایران با برتری برابر هند بر سکوی نخست مسابقات اسنوکر قهرمانی آسیا ایستاد.
تیم ملی اسنوکر ایران قهرمان آسیا شد

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author