تیم داوری پشت درهای ورزشگاه ثامن

تیم داوری پشت درهای ورزشگاه ثامن
تیم داوری بازی استقلال- سیاه جامگان برای ورود به ورزشگاه ثامن با مشکلات زیادی روبرو شدند.

تیم داوری پشت درهای ورزشگاه ثامن

تیم داوری بازی استقلال- سیاه جامگان برای ورود به ورزشگاه ثامن با مشکلات زیادی روبرو شدند.
تیم داوری پشت درهای ورزشگاه ثامن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author