تیم‌ملی ایران به این دلیل گل نمی‌خورد

تیم‌ملی ایران به این دلیل گل نمی‌خورد
تیم‌ملی ایران در چند بازی اخیر خودش گلی را از حریفان دریافت نکرده است و خیلی‌]ا دوست دارند دلیل این اتفاق را بدانند.

تیم‌ملی ایران به این دلیل گل نمی‌خورد

تیم‌ملی ایران در چند بازی اخیر خودش گلی را از حریفان دریافت نکرده است و خیلی‌]ا دوست دارند دلیل این اتفاق را بدانند.
تیم‌ملی ایران به این دلیل گل نمی‌خورد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author