تیراندازی و انفجار در دانشگاه آمریکایی کابل

تیراندازی و انفجار در دانشگاه آمریکایی کابل
یکی از مقامات وزارت کشور افغانستان می‌گوید در دانشگاه امریکایی شهر کابل، صدای تیراندازی به گوش رسیده است.
۲۱:۲۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳ شهریور


تیراندازی و انفجار در دانشگاه آمریکایی کابل

یکی از مقامات وزارت کشور افغانستان می‌گوید در دانشگاه امریکایی شهر کابل، صدای تیراندازی به گوش رسیده است.
۲۱:۲۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳ شهریور


تیراندازی و انفجار در دانشگاه آمریکایی کابل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author