تیته: فکر بازی آرژانتین درگیرم نکرده است

تیته: فکر بازی آرژانتین درگیرم نکرده است
تیته، سرمربی برزیل مدعی شد که دیدار مقابل آرژانتین در مقدماتی جام جهانی فکر او را درگیر نکرده است.

تیته: فکر بازی آرژانتین درگیرم نکرده است

تیته، سرمربی برزیل مدعی شد که دیدار مقابل آرژانتین در مقدماتی جام جهانی فکر او را درگیر نکرده است.
تیته: فکر بازی آرژانتین درگیرم نکرده است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author