تیته: برزیل از این هم بهتر خواهد شد

تیته: برزیل از این هم بهتر خواهد شد
تیته پس از اینکه جایگزین دونگا در تیم ملی برزیل شد، توانسته این تیم را دچار تحولی شگرف کند.

تیته: برزیل از این هم بهتر خواهد شد

تیته پس از اینکه جایگزین دونگا در تیم ملی برزیل شد، توانسته این تیم را دچار تحولی شگرف کند.
تیته: برزیل از این هم بهتر خواهد شد

واتساپ جی بی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author