تیتر/ چالش های حضور غیرقانونی ورزشکار ایرانی در رقابت های بین المللی

تیتر/ چالش های حضور غیرقانونی ورزشکار ایرانی در رقابت های بین المللی
رئیس فدراسیون رزمی گفت: این اعزام به هیچ وجه ربطی به فدراسیون رزمی ندارد و متاسفانه تازگی‌ها شاهد برخی از اعزام‌های غیرقانونی در این زمینه در رشته‌های مختلف هستیم.
۲۳:۵۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


تیتر/ چالش های حضور غیرقانونی ورزشکار ایرانی در رقابت های بین المللی

رئیس فدراسیون رزمی گفت: این اعزام به هیچ وجه ربطی به فدراسیون رزمی ندارد و متاسفانه تازگی‌ها شاهد برخی از اعزام‌های غیرقانونی در این زمینه در رشته‌های مختلف هستیم.
۲۳:۵۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


تیتر/ چالش های حضور غیرقانونی ورزشکار ایرانی در رقابت های بین المللی

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author