تیتر بامزه حامیان برانکو از او:دست پرسپولیس را چشم زدند!

تیتر بامزه حامیان برانکو از او:دست پرسپولیس را چشم زدند!
احتمالا برانکو به‌زودی گوسفندی قربانی می‌کند و خونش را به دست بازیکنانش می‌مالد!

تیتر بامزه حامیان برانکو از او:دست پرسپولیس را چشم زدند!

احتمالا برانکو به‌زودی گوسفندی قربانی می‌کند و خونش را به دست بازیکنانش می‌مالد!
تیتر بامزه حامیان برانکو از او:دست پرسپولیس را چشم زدند!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author