تیتر امشب/ مثلث مرگ بزرگترین تهدید زندگی ایرانیان

تیتر امشب/ مثلث مرگ بزرگترین تهدید زندگی ایرانیان
مدیر کل بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت: نمک، قند و چربی مثلث مرگی هستند که در صورت عدم تغییر در ذائقه ایرانی جامعه ما را با بحران مواجه خواهند کرد.
۲۳:۲۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


تیتر امشب/ مثلث مرگ بزرگترین تهدید زندگی ایرانیان

مدیر کل بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت: نمک، قند و چربی مثلث مرگی هستند که در صورت عدم تغییر در ذائقه ایرانی جامعه ما را با بحران مواجه خواهند کرد.
۲۳:۲۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


تیتر امشب/ مثلث مرگ بزرگترین تهدید زندگی ایرانیان

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author