تیترامشب/ محاکمه عربستان در دادگاه بین المللی کیفری نزدیک است

تیترامشب/ محاکمه عربستان در دادگاه بین المللی کیفری نزدیک است
به اعتقاد کارشناسان رژیم آل سعود با توجه به جنایت های گسترده اش در یمن و سوریه باید به عنوان یک جنایت کار جنگی شناخته شود و شواهد نشان می دهد که محاکمه این رژیم جنایتکار در دادگاه بین المللی کیفری موسوم به آی سی سی محاکمه خواهد شد.
۲۳:۳۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


تیترامشب/ محاکمه عربستان در دادگاه بین المللی کیفری نزدیک است

به اعتقاد کارشناسان رژیم آل سعود با توجه به جنایت های گسترده اش در یمن و سوریه باید به عنوان یک جنایت کار جنگی شناخته شود و شواهد نشان می دهد که محاکمه این رژیم جنایتکار در دادگاه بین المللی کیفری موسوم به آی سی سی محاکمه خواهد شد.
۲۳:۳۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


تیترامشب/ محاکمه عربستان در دادگاه بین المللی کیفری نزدیک است

دانلود فیلم جدید

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author