تیترامشب/ ایران؛ در جایگاه نخست تولید علم در جهان اسلام

تیترامشب/ ایران؛ در جایگاه نخست تولید علم در جهان اسلام
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به روند رو به رشد تولید علم در کشور گفت: ایران در حال حاضر رتبه نخست تولید علم در کشور را دارد.
۲۳:۲۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


تیترامشب/ ایران؛ در جایگاه نخست تولید علم در جهان اسلام

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به روند رو به رشد تولید علم در کشور گفت: ایران در حال حاضر رتبه نخست تولید علم در کشور را دارد.
۲۳:۲۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


تیترامشب/ ایران؛ در جایگاه نخست تولید علم در جهان اسلام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author