تکل از پشت فدراسیون فوتبال به ذوب‌آهن!

تکل از پشت فدراسیون فوتبال به ذوب‌آهن!
ذوب‌آهنی‌ها هنوز هم به ماجرای محروم نشدن رحمتی از حضور در فینال جام حذفی معترض هستند.

تکل از پشت فدراسیون فوتبال به ذوب‌آهن!

ذوب‌آهنی‌ها هنوز هم به ماجرای محروم نشدن رحمتی از حضور در فینال جام حذفی معترض هستند.
تکل از پشت فدراسیون فوتبال به ذوب‌آهن!

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author