تکذیب یک شایعه درباره منصور پورحیدری

تکذیب یک شایعه درباره منصور پورحیدری
فرزند منصور پورحیدری به تشریح آخرین وضعیت جسمانی پدرش پرداخت.

تکذیب یک شایعه درباره منصور پورحیدری

فرزند منصور پورحیدری به تشریح آخرین وضعیت جسمانی پدرش پرداخت.
تکذیب یک شایعه درباره منصور پورحیدری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author