تکذیب شایعه‌ای درباره قرار همکاری مشترک حجازی و پورحیدری بعد از 15 سال!

تکذیب شایعه‌ای درباره قرار همکاری مشترک حجازی و پورحیدری بعد از 15 سال!
سال‌هاست اطرافیان استقلال از روزی می‌گویند که ناصر حجازی و پورحیدری بر سر همکاری مشترک به توافق نرسیدند!

تکذیب شایعه‌ای درباره قرار همکاری مشترک حجازی و پورحیدری بعد از 15 سال!

سال‌هاست اطرافیان استقلال از روزی می‌گویند که ناصر حجازی و پورحیدری بر سر همکاری مشترک به توافق نرسیدند!
تکذیب شایعه‌ای درباره قرار همکاری مشترک حجازی و پورحیدری بعد از 15 سال!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author