تکذیب تقدیر اردوغان از اسد

تکذیب تقدیر اردوغان از اسد
روزنامه الرای الیوم به نقل از نشریه الصباح ترکیه اعلام کرده بود رجب طیب اردوغان جملاتی مبنبی بر تقدیر از بشار اسد بر زبان آورده است، اما در آنکار هیچ یک از رسانه های ترکیه تا کنون چنین خبری را منتشر نکرده اند.
۲۱:۰۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


تکذیب تقدیر اردوغان از اسد

روزنامه الرای الیوم به نقل از نشریه الصباح ترکیه اعلام کرده بود رجب طیب اردوغان جملاتی مبنبی بر تقدیر از بشار اسد بر زبان آورده است، اما در آنکار هیچ یک از رسانه های ترکیه تا کنون چنین خبری را منتشر نکرده اند.
۲۱:۰۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


تکذیب تقدیر اردوغان از اسد

قدیر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author