تکدی‌گری منشاء آسیب‌های اجتماعی/ ساماندهی متکدیان همت جمعی می‌طلبد

تکدی‌گری منشاء آسیب‌های اجتماعی/ ساماندهی متکدیان همت جمعی می‌طلبد
معاون اجتماعی نیروی انتظامی با اعلام اینکه جمع آوری متکدیان از همه معابر برای نیروی انتظامی عملی است گفت: ساماندهی و جلوگیری از بازگشت متکدیان به چرخه تکدیگری همت جمعی می‌طلبد.
۱۴:۴۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


تکدی‌گری منشاء آسیب‌های اجتماعی/ ساماندهی متکدیان همت جمعی می‌طلبد

معاون اجتماعی نیروی انتظامی با اعلام اینکه جمع آوری متکدیان از همه معابر برای نیروی انتظامی عملی است گفت: ساماندهی و جلوگیری از بازگشت متکدیان به چرخه تکدیگری همت جمعی می‌طلبد.
۱۴:۴۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


تکدی‌گری منشاء آسیب‌های اجتماعی/ ساماندهی متکدیان همت جمعی می‌طلبد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author