تو هنوز هم خونین‌شهری!

تو هنوز هم خونین‌شهری!
برگزاری مسابقه فینال جام حذفی فوتبال ایران بین دو تیم استقلال تهران و ذوب‌آهن، شور و حرارت ویژه‌ای را به شهر میزبان مسابقه تزریق کرده است.

تو هنوز هم خونین‌شهری!

برگزاری مسابقه فینال جام حذفی فوتبال ایران بین دو تیم استقلال تهران و ذوب‌آهن، شور و حرارت ویژه‌ای را به شهر میزبان مسابقه تزریق کرده است.
تو هنوز هم خونین‌شهری!

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author