توقف السد با حضور پورعلی گنجی و ژاوی

توقف السد با حضور پورعلی گنجی و ژاوی
السد در حضور پور علی‌گنجی و ژاوی هرناندز با تساوی یک بر یک برابر الوکره متوقف شد و دو امتیاز حساس را از دست داد. الشحانیه هم با حضور مهرداد پولادی با نتیجه سه بر یک برابر الجیش تن به شکست داد.

توقف السد با حضور پورعلی گنجی و ژاوی

السد در حضور پور علی‌گنجی و ژاوی هرناندز با تساوی یک بر یک برابر الوکره متوقف شد و دو امتیاز حساس را از دست داد. الشحانیه هم با حضور مهرداد پولادی با نتیجه سه بر یک برابر الجیش تن به شکست داد.
توقف السد با حضور پورعلی گنجی و ژاوی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author