توقف اسپانیا مقابل رومانی در دیداری دوستانه

توقف اسپانیا مقابل رومانی در دیداری دوستانه
اسپانیا در دیداری خارج از خانه مقابل تیم سخت کوش رومانی در نهایت به تساوی بدون گل رضایت داد.

توقف اسپانیا مقابل رومانی در دیداری دوستانه

اسپانیا در دیداری خارج از خانه مقابل تیم سخت کوش رومانی در نهایت به تساوی بدون گل رضایت داد.
توقف اسپانیا مقابل رومانی در دیداری دوستانه

وبلاگ اطلاعات

شبکه خانگی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author