توقف آرسنال مقابل پاری سن ژرمن در خانه

توقف آرسنال مقابل پاری سن ژرمن در خانه
آرسنال در دیداری از مرحله گروهی لیگ قهرمانان مقابل پاری سن ژرمن با تساوی 2-2 متوقف شد.

توقف آرسنال مقابل پاری سن ژرمن در خانه

آرسنال در دیداری از مرحله گروهی لیگ قهرمانان مقابل پاری سن ژرمن با تساوی 2-2 متوقف شد.
توقف آرسنال مقابل پاری سن ژرمن در خانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author