توضیح عباس جدیدی درباره وساطت برای آزادی خواننده زیرزمینی

توضیح عباس جدیدی درباره وساطت برای آزادی خواننده زیرزمینی
روزنامه خبرورزشی نوشت: خبر آزادی امیرحسین مقصودلو (‌تتلو‌) خواننده زیرزمینی از زندان، با وساطت و پادرمیانی عباس جدیدی، فضای مجازی را تسخیر کرد.

توضیح عباس جدیدی درباره وساطت برای آزادی خواننده زیرزمینی

روزنامه خبرورزشی نوشت: خبر آزادی امیرحسین مقصودلو (‌تتلو‌) خواننده زیرزمینی از زندان، با وساطت و پادرمیانی عباس جدیدی، فضای مجازی را تسخیر کرد.
توضیح عباس جدیدی درباره وساطت برای آزادی خواننده زیرزمینی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author