توضیح درباره هواپیمایی که جاده قدیم تهران ـ پردیس را بست

توضیح درباره هواپیمایی که جاده قدیم تهران ـ پردیس را بست
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور درباره اخبار مطرح شده در خصوص هواپیمای در حال جابجایی در جاده قدیم تهران- پردیس توضیحاتی ارائه کرد.
۲۰:۲۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


توضیح درباره هواپیمایی که جاده قدیم تهران ـ پردیس را بست

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور درباره اخبار مطرح شده در خصوص هواپیمای در حال جابجایی در جاده قدیم تهران- پردیس توضیحاتی ارائه کرد.
۲۰:۲۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


توضیح درباره هواپیمایی که جاده قدیم تهران ـ پردیس را بست

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author