توضیح برانکو درباره اعتراض بازیکنان از تمرین

توضیح برانکو درباره اعتراض بازیکنان از تمرین
در حالی که با توجه به تعطیلی لیگ فشار تمرینات پرسپولیس باعث ناراحتی بازیکنان این تیم شده سرمربی سرخپوشان به توضیح درباره آن پرداخت.

توضیح برانکو درباره اعتراض بازیکنان از تمرین

در حالی که با توجه به تعطیلی لیگ فشار تمرینات پرسپولیس باعث ناراحتی بازیکنان این تیم شده سرمربی سرخپوشان به توضیح درباره آن پرداخت.
توضیح برانکو درباره اعتراض بازیکنان از تمرین

label, , , , , , , , , , , ,

About the author