توضیحات افشین پیروانی درباره مشکلات برانکو و کی‌روش/با هم قهر نیستند

توضیحات افشین پیروانی درباره مشکلات برانکو و کی‌روش/با هم قهر نیستند
مدیر تیم ملی می گوید به احتمال زیاد چینی ها مارچلو لیپی را سرمربی خود می کنند.

توضیحات افشین پیروانی درباره مشکلات برانکو و کی‌روش/با هم قهر نیستند

مدیر تیم ملی می گوید به احتمال زیاد چینی ها مارچلو لیپی را سرمربی خود می کنند.
توضیحات افشین پیروانی درباره مشکلات برانکو و کی‌روش/با هم قهر نیستند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author