توصیه های طب سنتی ایرانی برای فصل بهار

توصیه های طب سنتی ایرانی برای فصل بهار
حکمای طب سنتی ایران، هر فصل سال را دارای مزاج خاص خود می دانستند و بر این اساس غذای مخصوص آن فصل را توصیه می کردند. کم خوری و کم مصرف کردن کربوهیدرات ها و پروتئین ها از توصیه های طب سنتی ایرانی برای فصل بهار است.
۰۹:۴۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


توصیه های طب سنتی ایرانی برای فصل بهار

حکمای طب سنتی ایران، هر فصل سال را دارای مزاج خاص خود می دانستند و بر این اساس غذای مخصوص آن فصل را توصیه می کردند. کم خوری و کم مصرف کردن کربوهیدرات ها و پروتئین ها از توصیه های طب سنتی ایرانی برای فصل بهار است.
۰۹:۴۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


توصیه های طب سنتی ایرانی برای فصل بهار

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

ترانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author