توصیه‌های جدی مدیرعامل استقلال به کاوه رضایی

توصیه‌های جدی مدیرعامل استقلال به کاوه رضایی
افتخاری با بیان اینکه امیدوار است منصوریان درباره بازیکنان استقلال تصمیم درستی بگیرد،گفت:«نیم فصل نزدیک است و کادر فنی باید در تعطیلات و درباره بازیکنان تصمیمات درستی بگیرند.»

توصیه‌های جدی مدیرعامل استقلال به کاوه رضایی

افتخاری با بیان اینکه امیدوار است منصوریان درباره بازیکنان استقلال تصمیم درستی بگیرد،گفت:«نیم فصل نزدیک است و کادر فنی باید در تعطیلات و درباره بازیکنان تصمیمات درستی بگیرند.»
توصیه‌های جدی مدیرعامل استقلال به کاوه رضایی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author