توسعه قطار پیشرفته ۵ ستاره در ۱۰ مسیر جدید

توسعه قطار پیشرفته ۵ ستاره در ۱۰ مسیر جدید
معاون مسافربری راه آهن جمهوری اسلامی ایران از توسعه قطارهای پیشرفته ۵ ستاره درده مسیرجدید به عنوان یکی از اولویت های سال ۹۵ خبر داد.
۱۲:۲۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


توسعه قطار پیشرفته ۵ ستاره در ۱۰ مسیر جدید

معاون مسافربری راه آهن جمهوری اسلامی ایران از توسعه قطارهای پیشرفته ۵ ستاره درده مسیرجدید به عنوان یکی از اولویت های سال ۹۵ خبر داد.
۱۲:۲۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


توسعه قطار پیشرفته ۵ ستاره در ۱۰ مسیر جدید

مرجع سلامتی

خبرگذاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author