توخل: گوتزه هنوز آماده بازی کردن نیست

توخل: گوتزه هنوز آماده بازی کردن نیست
توماس توخل، سرمربی آلمانی دورتموند اذعان داشت که ماریو گوتزه، هنوز برای بازی کردن در بوندس لیگا آماده نیست.

توخل: گوتزه هنوز آماده بازی کردن نیست

توماس توخل، سرمربی آلمانی دورتموند اذعان داشت که ماریو گوتزه، هنوز برای بازی کردن در بوندس لیگا آماده نیست.
توخل: گوتزه هنوز آماده بازی کردن نیست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author