توخل: رویس نمی‌تواند 90 دقیقه بازی کند

توخل: رویس نمی‌تواند 90 دقیقه بازی کند
توماس توخل، سرمربی دورتموند مدعی شد که قصد دارد در مورد مارکو رویس جانب احتیاط را رعایت کند و در دیدار مقابل آینتراخت فرانکفورت، او را از ابتدا در ترکیب تیمش قرار ندهد.

توخل: رویس نمی‌تواند 90 دقیقه بازی کند

توماس توخل، سرمربی دورتموند مدعی شد که قصد دارد در مورد مارکو رویس جانب احتیاط را رعایت کند و در دیدار مقابل آینتراخت فرانکفورت، او را از ابتدا در ترکیب تیمش قرار ندهد.
توخل: رویس نمی‌تواند 90 دقیقه بازی کند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author