توخل: رویارویی با رئال برای ما کلاسیک شده

توخل: رویارویی با رئال برای ما کلاسیک شده
توماس توخل، سرمربی بروسیا دورتموند، معتقد است که تیمش در رقابت های لیگ قهرمانان در گروه دشواری قرار گرفته است.

توخل: رویارویی با رئال برای ما کلاسیک شده

توماس توخل، سرمربی بروسیا دورتموند، معتقد است که تیمش در رقابت های لیگ قهرمانان در گروه دشواری قرار گرفته است.
توخل: رویارویی با رئال برای ما کلاسیک شده

label, , , , , , , , , , , ,

About the author