توخل: باید به هر قیمتی بایرن را متوقف می‌کردیم

توخل: باید به هر قیمتی بایرن را متوقف می‌کردیم
توماس توخل، سرمربی دورتموند مدعی شد که تیمش باید به هر نحوی که شده بایرن را متوقف می‌کرد.

توخل: باید به هر قیمتی بایرن را متوقف می‌کردیم

توماس توخل، سرمربی دورتموند مدعی شد که تیمش باید به هر نحوی که شده بایرن را متوقف می‌کرد.
توخل: باید به هر قیمتی بایرن را متوقف می‌کردیم

ارتقا اندروید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author