توافق پرسپولیس با یک بازیکن زیر 23 سال

توافق پرسپولیس با یک بازیکن زیر 23 سال
باشگاه پرسپولیس با مدافع سابق فجر سپاسی به توافق رسید.

توافق پرسپولیس با یک بازیکن زیر 23 سال

باشگاه پرسپولیس با مدافع سابق فجر سپاسی به توافق رسید.
توافق پرسپولیس با یک بازیکن زیر 23 سال

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author