توافقنامه تضمین سرمایه گذاری و تسهیل صدور روادید میان تهران – مسکو

توافقنامه تضمین سرمایه گذاری و تسهیل صدور روادید میان تهران – مسکو
در دیدار رئیسان کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و روسیه، توافقنامه تضمین سرمایه گذاری و تسهیل صدور روادیدمیان تهران – مسکو، امضا شد.
۰۸:۴۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


توافقنامه تضمین سرمایه گذاری و تسهیل صدور روادید میان تهران – مسکو

در دیدار رئیسان کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و روسیه، توافقنامه تضمین سرمایه گذاری و تسهیل صدور روادیدمیان تهران – مسکو، امضا شد.
۰۸:۴۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


توافقنامه تضمین سرمایه گذاری و تسهیل صدور روادید میان تهران – مسکو

نخبگان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author