تهدید رییس فدراسیون جهانی والیبال/لیگ جهانی میدان بازی‌های تدارکاتی نیست،جریمه می‌شوید

تهدید رییس فدراسیون جهانی والیبال/لیگ جهانی میدان بازی‌های تدارکاتی نیست،جریمه می‌شوید
سایت فدراسیون والیبال نوشت:گراسا با تاکید بر اینکه رقابت های لیگ جهانی برای کسب تجربه نیست، گفت:«اگر تیم های شرکت کننده این رقابت ها را به چشم دیدار تدارکاتی ببینند، جریمه خواهند شد.»

تهدید رییس فدراسیون جهانی والیبال/لیگ جهانی میدان بازی‌های تدارکاتی نیست،جریمه می‌شوید

سایت فدراسیون والیبال نوشت:گراسا با تاکید بر اینکه رقابت های لیگ جهانی برای کسب تجربه نیست، گفت:«اگر تیم های شرکت کننده این رقابت ها را به چشم دیدار تدارکاتی ببینند، جریمه خواهند شد.»
تهدید رییس فدراسیون جهانی والیبال/لیگ جهانی میدان بازی‌های تدارکاتی نیست،جریمه می‌شوید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author