تنوع در تالار محصولات کشاورزی بورس

تنوع در تالار محصولات کشاورزی بورس
تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران امروز میزبان معامله۱۱ هزار و ۵۹۲ تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی، ۲۵ تن مرغ منجمد ۷ هزار و ۳۰۰ تن شکر سفید و ۵۰۰ تن ذرت دانه ای بود.
۰۸:۲۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد


تنوع در تالار محصولات کشاورزی بورس

تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران امروز میزبان معامله۱۱ هزار و ۵۹۲ تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی، ۲۵ تن مرغ منجمد ۷ هزار و ۳۰۰ تن شکر سفید و ۵۰۰ تن ذرت دانه ای بود.
۰۸:۲۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد


تنوع در تالار محصولات کشاورزی بورس

خرید رنک گوگل

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author