تناقض در رفتار العربی؛ اشکان را به آلمان می‌برند!

تناقض در رفتار العربی؛ اشکان را به آلمان می‌برند!
باشگاه العربی تصمیم گرفته اشکان را به اردوی آلمان خود ببرد.

تناقض در رفتار العربی؛ اشکان را به آلمان می‌برند!

باشگاه العربی تصمیم گرفته اشکان را به اردوی آلمان خود ببرد.
تناقض در رفتار العربی؛ اشکان را به آلمان می‌برند!

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author