تمرین ریکاوری پدیده در زمین فولاد

تمرین ریکاوری پدیده در زمین فولاد
اعضای تیم پدیده خراسان با موافقت باشگاه فولاد خوزستان در یکی از زمین های این باشگاه به تمرین خواهند پرداخت.

تمرین ریکاوری پدیده در زمین فولاد

اعضای تیم پدیده خراسان با موافقت باشگاه فولاد خوزستان در یکی از زمین های این باشگاه به تمرین خواهند پرداخت.
تمرین ریکاوری پدیده در زمین فولاد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author