تمرین تاکتیکی پرسپولیس برای برزیلی‌ها

تمرین تاکتیکی پرسپولیس برای برزیلی‌ها
امروز آخرین تمرین تاکتیکی سرخپوشان برای تقابل با نفت آبادان زیر نظر برانکو ایوانکوویچ و در مجموعه خیریه عمل برگزار خواهد شد.

تمرین تاکتیکی پرسپولیس برای برزیلی‌ها

امروز آخرین تمرین تاکتیکی سرخپوشان برای تقابل با نفت آبادان زیر نظر برانکو ایوانکوویچ و در مجموعه خیریه عمل برگزار خواهد شد.
تمرین تاکتیکی پرسپولیس برای برزیلی‌ها

label, , , , , , , , , , , ,

About the author