تمرین امروز تیم ملی فوتبال با حضور تمام نفرات

تمرین امروز تیم ملی فوتبال با حضور تمام نفرات
تمام نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال عصر امروز در تمرینات این تیم حاضر خواهند شد.
۱۳:۳۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


تمرین امروز تیم ملی فوتبال با حضور تمام نفرات

تمام نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال عصر امروز در تمرینات این تیم حاضر خواهند شد.
۱۳:۳۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


تمرین امروز تیم ملی فوتبال با حضور تمام نفرات

label, , , , , , , , , , , ,

About the author