تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی

تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی
مهلت ثبت نام آزمون استخدامی ۶۸ دانشگاه از مجموعه دانشگاه های علوم پزشکی تا ساعات ۲۴ یکشنبه ۱۰ مرداد تمدید شد.
۱۴:۲۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی

مهلت ثبت نام آزمون استخدامی ۶۸ دانشگاه از مجموعه دانشگاه های علوم پزشکی تا ساعات ۲۴ یکشنبه ۱۰ مرداد تمدید شد.
۱۴:۲۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author