تمدید مسئولیت رئیس و اعضای هیئت عالی حل اختلاف

تمدید مسئولیت رئیس و اعضای هیئت عالی حل اختلاف
ولی امر مسلمین مسئولیت رئیس و اعضای هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه را تمدید کردند.
۱۷:۳۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


تمدید مسئولیت رئیس و اعضای هیئت عالی حل اختلاف

ولی امر مسلمین مسئولیت رئیس و اعضای هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه را تمدید کردند.
۱۷:۳۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


تمدید مسئولیت رئیس و اعضای هیئت عالی حل اختلاف

کانون نماز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author