تمدید قرارداد دروازه بان برزیلی/ خسوس 3 سال در گسترش ماندنی شد

تمدید قرارداد دروازه بان برزیلی/ خسوس 3 سال در گسترش ماندنی شد
دروازه بان تیم گسترش فولاد قراردادش را دو سال دیگر تمدید کرد.

تمدید قرارداد دروازه بان برزیلی/ خسوس 3 سال در گسترش ماندنی شد

دروازه بان تیم گسترش فولاد قراردادش را دو سال دیگر تمدید کرد.
تمدید قرارداد دروازه بان برزیلی/ خسوس 3 سال در گسترش ماندنی شد

نخبگان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author