تمایل رئال برای قرض دادن ایسکو به تاتنهام یا مالاگا

تمایل رئال برای قرض دادن ایسکو به تاتنهام یا مالاگا
به نظر می رسد دیگر باید منتظر شنیدن خبر جدایی ایسکو، هافبک خلاق و اسپانیایی رئال مادرید تا پایان مهلت نقل و انتقالات تابستانی باشیم.

تمایل رئال برای قرض دادن ایسکو به تاتنهام یا مالاگا

به نظر می رسد دیگر باید منتظر شنیدن خبر جدایی ایسکو، هافبک خلاق و اسپانیایی رئال مادرید تا پایان مهلت نقل و انتقالات تابستانی باشیم.
تمایل رئال برای قرض دادن ایسکو به تاتنهام یا مالاگا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author