تمام نکات بازی ایران و استرالیا؛/ فینال مدعیان در روز افتتاحیه

تمام نکات بازی ایران و استرالیا؛/ فینال مدعیان در روز افتتاحیه
تیم ملی والیبال ایران صبح فردا در اولین بازی خود برای کسب سهمیه المپیک رو در روی استرالیایی قرار می گیرد که در 4 دوره گذشته المپیک، موفق شده است در 3 دوره به عنوان بهترین تیم آسیایی به این رقابت ها پا بگذارد.

تمام نکات بازی ایران و استرالیا؛/ فینال مدعیان در روز افتتاحیه

تیم ملی والیبال ایران صبح فردا در اولین بازی خود برای کسب سهمیه المپیک رو در روی استرالیایی قرار می گیرد که در 4 دوره گذشته المپیک، موفق شده است در 3 دوره به عنوان بهترین تیم آسیایی به این رقابت ها پا بگذارد.
تمام نکات بازی ایران و استرالیا؛/ فینال مدعیان در روز افتتاحیه

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author