تماس مورینیو با خامس رودریگز

تماس مورینیو با خامس رودریگز
اخبار حاکی از آن است که ژوزه مورینبو، سرمربی پرتغالی منچستریونایتد خواهان جذب خامس رودریگز است.

تماس مورینیو با خامس رودریگز

اخبار حاکی از آن است که ژوزه مورینبو، سرمربی پرتغالی منچستریونایتد خواهان جذب خامس رودریگز است.
تماس مورینیو با خامس رودریگز

دانلود بیتالک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author