تلخ‌ترین شکست پرسپولیس برابر نفت

تلخ‌ترین شکست پرسپولیس برابر نفت
پرسپولیس برابر نفت در فصل گذشته شکست تلخى را متحمل شد که در نهایت منجر به از دست رفتن نزدیک ترین قهرمانى آنها در لیگ شد.

تلخ‌ترین شکست پرسپولیس برابر نفت

پرسپولیس برابر نفت در فصل گذشته شکست تلخى را متحمل شد که در نهایت منجر به از دست رفتن نزدیک ترین قهرمانى آنها در لیگ شد.
تلخ‌ترین شکست پرسپولیس برابر نفت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author