تلاش می کنم هر بازی گل بزنم؛/ طارمی :رامین باید کم کم بازی کند

تلاش می کنم هر بازی گل بزنم؛/ طارمی :رامین باید کم کم بازی کند
مهاجم پرسپولیس در پایان بازی گفت که از اینکه پنالتی را نزده ناراحت نیست و تلاش می کند که همیشه مثل این بازی گل بزند.

تلاش می کنم هر بازی گل بزنم؛/ طارمی :رامین باید کم کم بازی کند

مهاجم پرسپولیس در پایان بازی گفت که از اینکه پنالتی را نزده ناراحت نیست و تلاش می کند که همیشه مثل این بازی گل بزند.
تلاش می کنم هر بازی گل بزنم؛/ طارمی :رامین باید کم کم بازی کند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author